Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název: Obec Jindřichovice
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
  1. Kontaktní poštovní adresa:
   Jindřichovice 15
   675 26 Želetava
  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
  3. Úřední hodiny:
   dle telefonické domluvy
  4. Telefonní čísla:
   724120480 (starosta)
  5. Čísla faxu:
  6. Adresa internetové stránky: http://www.obec-jindrichovice.cz
  7. Adresa e-podatelny: OU_Jindrichovice@seznam.cz
  8. Další elektronické adresy:
  9. ID datové schránky: qgqayhw
 5. Případné platby lze poukázat:
  107-7370290297/0100
 6. IČ: 00373745
 7. DIČ: CZ00373745
 8. Dokumenty
  1. Seznamy hlavních dokumentů
  2. Rozpočet
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. Opravné prostředky
 12. Formuláře
 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 14. Předpisy
  1. Nejdůležitější používané předpisy
  2. Vydané právní předpisy
 15. Úhrady za poskytování informací
  1. Sazebník úhrad za poskytování informací
  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   žádná usnesení nejsou
 16. Licenční smlouvy
  1. Vzory licenčních smluv:
   licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány
  2. Výhradní licence:
   výhradní licence nejsou při poskytování informací uplatňovány
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  1. Výroční zpráva
  2. Rozsudky
   prozatím nebyl vydán žádný rozsudek
  3. Výdaje na soudy
   prozatím nebyly vynaloženy žádné výdaje

Další povinně zveřejňované informace