Základní údaje

Obec Jindřichovice

Jindřichovice 15

675 26 Želetava

IČ: 00373745

OU_Jindrichovice@seznam.cz

Starosta: Miroslav Brunner  724 120 480

Místostarosta: Zdeněk Janko  607 542 263