Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyvěšeno od:
Vyvěšeno do: