Posuzování vlivu na životní prostředí-zahájení zjišťovacího řízení k záměru "V5522 - výměna vedení 110 kV"

Vyvěšeno od: 1.11.2017
Vyvěšeno do: 17.11.2017

Přílohy