Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí

Vyvěšeno od: 6.12.2017
Vyvěšeno do: 31.12.2017

V 5522 - výměna vedení 110kv

Přílohy